Za co mieszkańcy najbardziej doceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem

Za co mieszkańcy najbardziej doceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem

Jak mieszkańcy oceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem pod względem spędzania wolnego czasu, pracy i prowadzenia biznesu, a także nauki oraz korzystania z oferty turystycznej? Badanie, przeprowadzone przez firmę Nexera wspólnie z agencją GfK, pokazało, że aż 53% respondentów z terenu Kujaw, Pomorza oraz Mazowsza uważa swój Region za atrakcyjny pod względem życia ogólnie. Jednocześnie, ponad połowa młodych osób nie planuje zmiany miejsca zamieszkania w perspektywie najbliższych trzech lat – taki zamysł deklaruje jedynie co czwarty ankietowany. Za co mieszkańcy najbardziej doceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem?

Region, który zainwestował w nowe technologie

Zgodnie z Raportem #RegionyNEXERY2021 mieszkańcy Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oceniają swój Region jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu (54%) oraz pod względem życia ogólnie (53%). W porównaniu z respondentami z innych Regionów, osoby zamieszkujące te tereny są też najmniej skłonne do opuszczenia swoich małych ojczyzn – tylko co czwarty mieszkaniec w wieku 25-40 lat ma taki zamysł, a ponad połowa deklaruje, że nie myśli o przeprowadzce w ogóle. Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem wyróżnia się także w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii – według badania 33% mieszkańców używa łącza światłowodowego, co stanowi najwyższy wynik wśród ankietowanych z czterech Regionów (Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Warmii i Mazur oraz Kujaw z Pomorzem i Mazowszem).

Od początku badania #RegionyNEXERY obserwujemy rozwój transformacji cyfrowej Regionu, w którym na przestrzeni lat wdrożono i udostępniono mieszkańcom wiele e-usług na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Pandemia koronawirusa spowodowała istotny wzrost popytu na szybki i wydajny internet. Powszechna praca zdalna, nauka online, czy sprawne korzystanie z e-urzędów i telemedycyny nie byłoby możliwe bez dostępu do wysokoprzepustowej sieci. W związku z postępującą cyfryzacją kluczowych obszarów biznesu, administracji i szkół w Regionie, technologia światłowodowa cieszy się coraz większą popularnością. Nie ulega wątpliwości, że rola światłowodu na Kujawach z Pomorzem i Mazowszem będzie w najbliższych latach jedynie rosła – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Kluczowe obszary z potencjałem do rozwoju

W porównaniu z wysoko ocenianymi możliwościami spędzenia wolnego czasu oraz życiem ogólnie w Regionie, pozostałe obszary wypadają nieco słabiej – praca w Kujawach z Pomorzem i Mazowszem jest pozytywnie oceniana przez 36% mieszkańców, a prowadzenie biznesu przez 33%. Nadal są to najwyższe wyniki spośród czterech Regionów, objętych badaniem Nexery. Większość ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dostęp do szybkiego internetu mógłby poprawić atrakcyjność tych kluczowych aspektów życia w małej miejscowości lub na wsi, umożliwiając bezproblemową pracę zdalną oraz otwierając biznes na rozwój.

Praca zdalna, możliwa dzięki niezawodnemu łączu internetowemu, otworzyła przed pracodawcami i kandydatami zupełnie nowe możliwości. Lokalizacja przestała być barierą – osoby z mniejszych miejscowości mogą aplikować na stanowiska w dużych miastach, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Z kolei szybki internet, pozwalający na wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych w firmie, znacznie zwiększa konkurencyjność organizacji w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym. Przedsiębiorcy z Kujaw z Pomorzem i Mazowszem mają tego świadomość – aż 57% firm w Regionie korzysta z intenetu częściej niż przed pandemią. Niewątpliwie dostęp do szerokopasmowego łącza jest dużym impulsem do rozwoju małych miejscowości i terenów wiejskich. Cyfryzacja pozwala uwolnić potencjał tych miejsc, poprawić ich atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną, zatrzymać depopulację terenów wiejskich, co finalnie przekłada się na jakość życia mieszkańców – mówi Paweł Biarda z Nexery.

4 Comments

  1. Dobrze, napisane. Ja cenię swój region za czyste powietrze oaz rozwiniętą sieć placówek naukowo szkolnych. Jak chociażby btzofia. Polecam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *