Za co mieszkańcy najbardziej doceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem

Za co mieszkańcy najbardziej doceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem

Jak mieszkańcy oceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem pod względem spędzania wolnego czasu, pracy i prowadzenia biznesu, a także nauki oraz korzystania z oferty turystycznej? Badanie, przeprowadzone przez firmę Nexera wspólnie z agencją GfK, pokazało, że aż 53% respondentów z terenu Kujaw, Pomorza oraz Mazowsza uważa swój Region za atrakcyjny pod względem życia ogólnie. Jednocześnie, ponad połowa młodych osób nie planuje zmiany miejsca zamieszkania w perspektywie najbliższych trzech lat – taki zamysł deklaruje jedynie co czwarty ankietowany. Za co mieszkańcy najbardziej doceniają Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem?

Region, który zainwestował w nowe technologie

Zgodnie z Raportem #RegionyNEXERY2021 mieszkańcy Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oceniają swój Region jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu (54%) oraz pod względem życia ogólnie (53%). W porównaniu z respondentami z innych Regionów, osoby zamieszkujące te tereny są też najmniej skłonne do opuszczenia swoich małych ojczyzn – tylko co czwarty mieszkaniec w wieku 25-40 lat ma taki zamysł, a ponad połowa deklaruje, że nie myśli o przeprowadzce w ogóle. Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem wyróżnia się także w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii – według badania 33% mieszkańców używa łącza światłowodowego, co stanowi najwyższy wynik wśród ankietowanych z czterech Regionów (Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Warmii i Mazur oraz Kujaw z Pomorzem i Mazowszem).

Od początku badania #RegionyNEXERY obserwujemy rozwój transformacji cyfrowej Regionu, w którym na przestrzeni lat wdrożono i udostępniono mieszkańcom wiele e-usług na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Pandemia koronawirusa spowodowała istotny wzrost popytu na szybki i wydajny internet. Powszechna praca zdalna, nauka online, czy sprawne korzystanie z e-urzędów i telemedycyny nie byłoby możliwe bez dostępu do wysokoprzepustowej sieci. W związku z postępującą cyfryzacją kluczowych obszarów biznesu, administracji i szkół w Regionie, technologia światłowodowa cieszy się coraz większą popularnością. Nie ulega wątpliwości, że rola światłowodu na Kujawach z Pomorzem i Mazowszem będzie w najbliższych latach jedynie rosła – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Kluczowe obszary z potencjałem do rozwoju

W porównaniu z wysoko ocenianymi możliwościami spędzenia wolnego czasu oraz życiem ogólnie w Regionie, pozostałe obszary wypadają nieco słabiej – praca w Kujawach z Pomorzem i Mazowszem jest pozytywnie oceniana przez 36% mieszkańców, a prowadzenie biznesu przez 33%. Nadal są to najwyższe wyniki spośród czterech Regionów, objętych badaniem Nexery. Większość ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dostęp do szybkiego internetu mógłby poprawić atrakcyjność tych kluczowych aspektów życia w małej miejscowości lub na wsi, umożliwiając bezproblemową pracę zdalną oraz otwierając biznes na rozwój.

Praca zdalna, możliwa dzięki niezawodnemu łączu internetowemu, otworzyła przed pracodawcami i kandydatami zupełnie nowe możliwości. Lokalizacja przestała być barierą – osoby z mniejszych miejscowości mogą aplikować na stanowiska w dużych miastach, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Z kolei szybki internet, pozwalający na wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych w firmie, znacznie zwiększa konkurencyjność organizacji w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym. Przedsiębiorcy z Kujaw z Pomorzem i Mazowszem mają tego świadomość – aż 57% firm w Regionie korzysta z intenetu częściej niż przed pandemią. Niewątpliwie dostęp do szerokopasmowego łącza jest dużym impulsem do rozwoju małych miejscowości i terenów wiejskich. Cyfryzacja pozwala uwolnić potencjał tych miejsc, poprawić ich atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną, zatrzymać depopulację terenów wiejskich, co finalnie przekłada się na jakość życia mieszkańców – mówi Paweł Biarda z Nexery.

4 Comments

  1. Dobrze, napisane. Ja cenię swój region za czyste powietrze oaz rozwiniętą sieć placówek naukowo szkolnych. Jak chociażby btzofia. Polecam!

  2. U nas w Mławie mamy nawet podobny projekt, do tego opisanego przez Ciebie michalinko 🙂
    Zapraszam na najnowszy wpis poświęcony torbom dla studentów, recenzowanych przez uczniów z Mławy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *